Община Нова Загора временно преустановява сключването на договори по НП за енергийна ефективност

Във връзка с получено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството писмо до кметове на общини и останалите заинтересувани институции, Община Нова Загора преустановява подписването на договори с външни изпълнители по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. С оглед на оставката на правителството и предстоящото обсъждане на Държавен бюджет за 2017 година, както и необходимостта от изясняване на ситуацията и осигуряване на допълнителен ресурс по програмата, към момента са дадени указания за прекратяване подписването на договори и временно преустановяване обявяването на нови обществени поръчки за избор на изпълнители по отделните дейности, считано от 22.11.2016 г. По вече стартираните договори Община Нова Загора продължава дейностите по саниране.