Новини

 • Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването, за отпадане на част от противоепидемичните мерки, днес кметът Николай Грозев разреши, със своя Заповед №РД-12-274/05.05.2020 г., посещенията на градски парк, междублокови пространства и градини, на територията на община Нова Загора, при следните задължителни изисквания:

  • Да се спазва физическа дистанция от 2,5 м, спрямо други семейства и посетители;
  • Да се избягва докосване на повърхности, стоенето на едно място, сядането на пейки, бордюри и др. подобни, сядането на тревата;

  Забранява се:

 • Днес своя рожден ден празнува зам.-кметът на Община Нова Загора Ивайло Енев. Ръководството и Общинска администрация му пожелават борбеност, за да постига мечтите си! По пътя, в личен и професионален план, да бъде окрилен от късмет и в здраве да тича към върхове богати на любов и щастие!
  Честит празник!

 • Във връзка със зачестилите случаи на изхвърлени производствени отпадъци, автомобилни гуми, строителни отпадъци, в контейнерите за смет, Община Нова Загора започва проверка за вида на отпадъците на местата предназначени за битови такива. Изхвърляйки безразборно, гражданите и бизнеса затрудняват обслужването на съдовете, което води до нерегламентирано замърсяване и запълване на свободния обем, предназначен за събиране на битовата смет.
  Уважаеми жители на община Нова Загора,

 • Днес своя рожден ден празнува заместник-кметът на Община Нова Загора Светла Стоянова. По случай личния ѝ празник, Общинското ръководство и всички служители от администрацията, поднасят искрените си пожелания за много здраве и  късмет. Нека да пребъдат в добро делата ѝ, а светът да бъде за нея отворена врата и сладко изживяна мечта.
  Честит празник!

 • Уважаеми мюсюлмани, жители на община Нова Загора,
  Особено ми е приятно да Ви поздравя, най-топло и искрено, с мюсюлманския празник “Рамазан Байрам“. Днес този голям празник в ислямския календар ще е различен, защото действителността не позволява друго. Правилата за социално дистанциране и санитарно-хигиенните изисквания ще наложат ограничения, но пречистената обич и прошката, която приветствате ще бъдат същите.

 • Днес, във връзка с месеца Рамазан, кметът на общината Николай Грозев проведе среща с имама на джамията в Нова Загора Ислам Ахмед Бинбаш и здравния медиатор Валери Башев. На срещата бяха обсъдени мерки за превенция и предпазване от коронавирус по време на празниците. За периода ще бъде наложен контрол в джамията и ограничено посещение от вярващите. През месеца ежеседмично ще се извършва пълна дезинфекция на джамията, както вън, така и вътре.

 • Въпреки обявеното извънредно положение, работата на Общински съвет - Нова Загора продължава. Местните парламентаристи проведоха своето седмо заседание, днес, на 21 април. При стриктно спазване на предписанията на здравните органи за лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, те разгледаха включените в дневния ред 12 точки.

 • Уважаеми съграждани,
  За мен е удоволствие да Ви поздравя с най-светлия християнски празник – Великден.  Божието Възкресение олицетворява  възвишената надежда за победата на любовта, вярата, съпричастността и новия живот. Един заслужен триумф на истината и мира!

Страници