Новини

 • Териториално поделение на Националния осигурителен институт – гр. Сливен уведомява,че във връзка с обявеното извънредно положение няма да осъществява дежурства по график в офиса в гр. Нова Загора.
  Заявления, жалби и други документи във връзка с парични обезщетения, помощи, пенсии, гарантирани вземания и издаване на документи от Осигуритлния архив на НОИ, ще се подават по електронен път, по реда на Закона за електронно управление, с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) или чрез лицензиран пощенски оператор.
  Телефони за контакт:
  - По въпроси, свързани с отпускане, изменение и изплащане на пенсии: 044/615145 и 044/615116;
  - По въпроси, свързани с изплащане на парични обезщетения: 044/615194 и 044/615196.

 • От днес, денонощно КПП ще заработи на входа на квартал „Шести“ в Нова Загора. Кметът Николай Грозев помоли да бъде осигурен санитарен фургон за дежурните служители на МВР. За пореден път, той призовава за разбиране живущите в квартала и всички жители на общината, относно предприетите допълнителни мерки, предвид растящия брой на заболели от коронавирус в страната.

 • Във връзка с предстоящия активен пазарен съботен ден и с цел да се избегне недоволство сред гражданите, Община Нова Загора Ви уведомява, че „Общински пазари - НЗ” ЕООД ще работи при спазване на указанията и заповедите, дадени от Националния кризисен щаб и Министерство на здравеопазването. Градоначалникът разпореди влизането и излизането на клиенти да става само през централния вход, като не се допуска струпването на повече от пет клиента в района на пазара.

 • Кметът Николай Грозев и екипът му проведоха среща с кметовете и кметските наместници на населени места на територията на община Нова Загора. На нея, при стриктно спазване на изискванията, бяха обсъдени наложените извънредни мерки за превенция разпространението на коронавируса. По разпореждане на градоначалника на всички бяха подготвени и раздадени допълнителни писмени препоръки и правила за действие, с цел намаляване риска от разпространение на епидемията. Осигурени им бяха индивидуални средства за защита като респиратори и еднократни комплекти. Всички кметове и кметски наместници бяха информирани от г-н Грозев, че ще започне и дезинфекция на селата.

 • Кметът Николай Грозев настоява за допълнителни мерки за превенция разпространението на короновируса. За целта е издал Заповед №РД-12-202/18.03.2020 г. и разпоредил затварянето на всички вендинг и кафе автомати. Разположените на терени, общинска собственост автомати ще бъдат освободени от таксата, дължима в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Забраната е в сила и за машини на имоти, частна собственост.

 • Въпреки обявеното извънредно положение, ремонтните дейности на ул. „Братя Миладинови” продължават. При днешната проверка, кметът на общината Николай Грозев установи, че фирмата изпълнител е осигурила необходимите маски и дезинфекциращи средства и работата не е преустановена. Налице е достатъчно техника и персонал, с оглед спазване на уговорените срокове.
  „Въпреки коронавируса ще се опитам да спазя обещанието до Великден ул. „Стефан Караджа” и „Братя Миладинов” да са асфалтирани.”, сподели г-н Грозев

 • Със заповед на кмета на Община Нова Загора са предприети социално-икономически мерки за облекчаване на бизнеса и гражданите и намаляване на негативните последствия от въведеното извънредно положение. За периода 18 март – 13 април няма да бъдат начислявани лихви за забавени плащания по договори за наем, сключени с Община Нова Загора и няма да се дължи такса за запазване на тротоари и други терени за търговска дейност на открито на територията на Общината, съгласно  определените в т.1 от Заповедта на министъра на здравеопазването. Обектите в Спортна зала „Младост” също няма да дължат наем за посочения период.

 • Във връзка с епидемиологичната обстановка и предприетите мерки за превенция разпространението на вируса COVID-19, кметът на Община Нова Загора Николай Грозев, със своя заповед, разпорежда Общите събрания /Сдружения на Собствениците в Режим на етажна собственост да предприемат нуждите действия за извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградите. Разработени са препоръки за необходимите мерки. Предприети са действия и за надлежно уведомяване на управителите, при възможност по телефон/ел. поща. Предвидени са и избирателни проверки за изпълнение на дадените препоръки и събиране на информация за моментното състояние и обстановка по повод дезинфекцията.

Страници