Новини

 •                        
  В дните от 27 до 29 юни 2016 г. в Зала № 32 на Община Нова Загора се проведе надграждащо обучение за наетите лични асистенти, работещи по проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 „Подкрепа за независим живот в община Нова Загора”. Това е първото от предвидените общо три надграждащи обучения, планирани да се проведат до края на проекта.
  В обучението се включиха 80-те лични асистенти, като целта бе те да надградят придобитите вече  знания и умения за предоставяне на качествени услуги в домашна среда.
  Надграждащото обучение бе водено от Цонка Милева, управител на Дневен център за деца с увреждания с. Асеновец. В рамките на три дни, разделените в три групи лични асистенти имаха възможността да работят по два учебни модула: „Комуникативни умения. Общуване.” и „Работа в екип. Конфликти.”

 • По инициатива на Кирил Русев със съдействието на Община Нова Загора за девета поредна година се подготвя традиционният турнир по футбол „Лято 2016 – Нова Загора”.
  Право на участие в състезанието имат всички ученици, отговарящи на възрастовите изисквания и редовно записани като състезатели на даден отбор. Всеки тим се състои не по-малко от седем и не повече от десет състезатели в следните възрастови групи:
  - деца, родени 2004 – 2006 г.
  - деца, родени 2002 – 2003 г.
  - юноши, родени 1998 – 2001 г. 
  Летният турнир се провежда по ясно и точно регламентирани правила за участие – регламент.

 • По инициатива на кмета на общината Николай Грозев се проведе съвместна среща с председателите на сдруженията на собствениците в многофамилните жилищни сгради, одобрени за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и представителите на деветте избрани изпълнители и на двете фирми, избрани за осъществяването на строителен надзор по програмата. На срещата присъстваха още заместник-кметът Маргарит Тодоров и специалисти от Общинска администрация, пряко ангажирани с процеса на изпълнение и отчитане на дейностите по проекта.

 • На 23 юни ОбС Нова Загора проведе десетото си заседание. В определения дневен ред бяха включени 15 точки, след което бяха одобрени и добавени още 5 точки. В хода на заседанието бе разгледанa и приетa точката свързана с Отчета на Общински съвет Нова Загора за периода 05.11.2015 г. – 31.05.2016 г. Поради неспазения законов срок, за обсъждане на предложената промяна в Наредбата за обществения ред и ползването на публичната собственост на територията на община Нова Загора, точката бе отложена за разглеждане на следващо заседание на ОбС Нова Загора. Подложени на дискусия бяха и точките свързани с отдаване под наем чрез публичен търг на част от имоти, публична общинска собственост и др. 

 •                                                                        

 • Кметът на община Нова Загора Николай Грозев подписа първите девет договора за саниране на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора с избраните участници.
  След успешно проведена процедура за избор на изпълнители на инженеринга по Националната програма за енергийна ефективност, бяха избрани фирми по единадесетте позиции, като за две от тях изпълнението е спряно поради наличието на жалби до КЗК. Строителните фирми са от градовете София, Ямбол, Гоце Делчев, Сливен, Велико Търново, Казанлък, Стара Загора и Нова Загора.

 • На 20 юни - Денят, в който православната църква почита Свети Дух, който дава живот на тварите и освещава човешките души и тела, своя празник отбелязват новозагорските села Загорци и Новоселец.

 • Установени са извършителите на вандалската проява – счупени дръвчета по ул. „Васил Левски“. Лицата са младежи от Стара Загора, посещавали нощни заведения в нашия град.
  Кметът Николай Грозев лично благодари на служителите на РУ Полиция, Нова Загора и техния началник Стефан Борисов за своевременните действия по задържането на нарушителите.
  В съответствие с Наредбата на обществения ред и публичната собственост на територията на община Нова Загора, на извършителите ще бъдат съставени актове. Опазването на Общинското имущество е основна задача на ръководството на Община Нова Загора и кметът Николай Грозев. 

Страници