Новини

 • На 1 ноември – Денят на народните будители, новозагорското село Асеновец почете светлата дата с тържество посветено на всички, които носят в сърцето си българската култура и родни традиции. Празникът бе организиран от Кметство с. Асеновец, НЧ „Деско Кръстев – 1902“ и ПК „Детелина“.

 • Уважаеми съграждани, приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по повод 1 ноември, Деня на народните будители. Днес всички ние се прекланяме пред творците и пазителите на българската духовна и културна традиция – светите братя Кирил и Методий, на техните ученици и последователи св. Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх, на родолюбците Паисий Хилендарски, Васил Левски, Иван Вазов и много други. Убеден съм, че всички Вие успешно продължавате тяхното дело, съхранило българският дух, стремежът към овладяване на знанието, вечното движение напред, като съчетавате успешно традиции и новаторство в един общ устрем към развитие.

 • Уважаеми учители,
  Културни дейци,
  Жители на община Нова Загора,
  На 1 ноември честваме един от най-светлите български празници - Деня на народните будители! По този повод искам да засвидетелствам своето преклонение пред дейността на безброй духовници и книжовници, които със слово и дела опазиха през вековете българската идентичност и съхраниха нашия език и култура. Този ден е повод за пореден път да си припомним тяхното свято дело, белязало родната ни култура и образование.
  Скъпи съграждани,

 • На 27 октомври се състоя петнадесетото заседание на местните парламентаристи. В началото председателят на Общински съвет Георги Николов съобщи, че към първоначалния дневен ред от 25 точки са постъпили още 6  предложения за гласуване. Общинските съветници се спряха по-подробно на 2 т. от дневния ред – предложение за приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Нова Загора. Основните цели на общинското ръководство, обосновани в Наредбата, са свързани с подобряване на условията за движение на моторни-превозни средства в града, като се въведе ред и се сведе до минимум безразборното паркиране на МПС по улици, тротоари и зелени площи в централната градска част.

 • На 27.10.2016 г. в театралния салон при НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ се проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК), ангажирани с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и Национален референдум на 6 ноември 2016 г. Секретарят на Община Нова Загора Веселина Трънова откри работната среща, като даде думата на младши инспектор Иван Иванов, представител на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Нова Загора, да запознае присъстващите с основните мерки за безопасност и сигурност, необходими, за да може да се гарантира нормалното протичане на изборния ден.


 • Поредният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Нова Загора № BG16RFOP001-8.003-0025-С01 беше подписан на 26.10.2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. С него се финансират дейностите по проект № BG16RFOP001-8.003-0025 „Надграждане на знания за енергийна ефективност” по процедура № BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.
  Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на стойност 52 642,33 лв., от които 44 745,98 лв. са от европейско съфинансиране, а 7 896,35 лв. - от национално. Продължителността му е 36 месеца.

 • Информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза с ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

 • На 24 октомври започна прераздаването на хранителни продукти от  Българския Червен кръст, част от мащабната хранителна програма за подпомагане на социално слаби лица в страната.Деветдесет лица от община Нова Загора, включени в списъците, ще получат – грах 0,800кг - 1 бр.; гювеч 0,800кг - 1бр;  месна консерва 0,480кг - 3бр;  рибна консерва 0,480кг - 3 бр.; зрял фасул 3кг - 3бр.; пчелен мед 0,500кг -1бр.; бисквити 0,400кг - 2бр; вафли 1кг - 2бр; ориз 4кг - 4бр, булгур 0,500кг -1бр; лютеница 1 кг - 2бр; доматено пюре 0,400кг - 1бр.

Страници