Новини

 • Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, със своя Заповед №РД-12-655/17.06.2024 г., създаде Комисия, която да установи причинените от бурята на 13 юни 2024 г. щети на жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях на територията на гр. Нова Загора и селата Асеновец, Езеро, Дядово, Караново, Омарчево, Питово, Полско Пъдарево, Стоил войвода.
  Не е необходимо потърпевшите да подават заявления, Комисията е разделена на 4 групи, които ще обикалят по райони. Ще влязат във всяка къща. Ако хората са на работа и няма осигурен достъп, ще оставят телефон за връзка, за да се уточни допълнителен ден и час за посещение и оглед. На място ще се опишат щетите – счупени прозорци, повредени покриви и мазилки, след което ще се изготви обобщен протокол. Той ще бъде представен на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
  Съгласно Правилника на Междуведомствената комисия право на помощ имат собствениците на законно построени и единствени жилища, не се покриват щети по автомобили!
  Необходимо е гражданите, чиито имоти са пострадали, да направят снимков материал на щетите преди тяхното отстраняване. Необходимо е и да се запазят документите за извършени разходи, за да послужат при евентуално одобрение от комисията към Министерския съвет.
  В общинската комисия са включени и служители на Дирекция „Социално подпомагане“ (Д „СП“), които ще направят оценка на имуществото на граждани, желаещи да кандидатстват за еднократна помощ по Закона за социално подпомагане, което се осъществява през Д „СП“ – Нова Загора. Допустими са самотни хора, пенсионери и граждани с по-ниски доходи.
  За еднократната подкрепа по Закона за социално подпомагане може да се подаде заявление в Д „СП“ - Нова Загора (ул. „Петко Енев“ № 100), без да се изчаква минаването на общинската комисия! Помощта е индивидуална! Определя се на базата на оценка на имотно състояние, доходи, здравословно състояние на собствениците на имота и вида на щетата.
  Пострадалите имат възможност да се възползват само от един вариант на подпомагане. Имотите със застраховка не са обект на този тип подпомагане.
  Щетите по автомобилите са единствено за сметка на автомобилна застраховка КАСКО, в случай че е направена. Тяхното възстановяване не е допустимо, съгласно действащите в държавата нормативни разпоредби!
  При смяна на предно стъкло гражданите да имат предвид, че е задължително да е наличен залепен стикер от Гражданската застраховка. Ако е невъзможно да се свали от повреденото стъкло, то трябва задължително собственикът да се снабди с нов такъв от застрахователното си дружество.
  По отношение на стикера за преглед на автомобила се допуска новото стъкло да е без него, ако е невъзможно прехвърлянето му. При проверка преминат преглед може да се докаже с талона, издаден заедно със стикера - не е необходимо да се минава втори път преглед.
  Земеделските производители, които са претърпели загуби, могат да подадат заявление в Общинска служба „Земеделие“, което може да получат и от кметовете на съответното населено място. Срокът за подаването му е до 10 дни.
  Добре е гражданите да знаят, че в случай на необходимост, в общинска администрация се издават служебни бележки за настъпилото природно бедствие, които се изискват от някои от застрахователните дружества при потърсване на застраховка „Имущество“ или застраховка „Автомобил“. Служител в Община Нова Загора веднага издава съответния документ.

  Заповед №РД-12-647/13.06.2024 г.
  Заповед №РД-12-655/17.06.2024 г.

 • Във връзка с градоносната буря на 13 юни 2024 г. и нанесени щети на превозните средства, извършващи превоз на пътници в община Нова Загора, Ви уведомаваме, че временно, до отстраняване на повредите, няма да бъдат извършвани следните маршрутни разписания:
  Нова Загора - Стара Загора през селата по двете направления;
  Нова Загора – Радево – Млекарево – Новоселец – Радецки - Бял кладенец.
  Моля да ни извините за причиненото неудобство!

 • На основание Решение № 126/28.03.2024 г. на ОбС Нова Загора и Заповед № РД-12-363/18.04.2024 г. на кмета на Община Нова Загора, Община Нова Загора обявява открит конкурс за идеен проект за паметник на Стоян Омарчевски.

  Информация за конкурса можете да свалите тук.

 • Уважаеми съграждани,
  Опазването на общественото имущество и ред е задача на всички институции и граждани. За да е успешна тя, е необходимо вашето съдействие, затова Община Нова Загора стартира кампания "Заедно срещу нередностите". Призоваваме за подаване на своевременна информация за счупени съоръжения, неработещо или повредено улично осветление, опасни дървета, посегателство върху кошчета за отпадъци, паркова мебел и съоръжения на детските площадки и други нередности. Директното подаване на сигналите до Община Нова Загора, на тел. 0457/6 21 21 или на E-mail: obshtina@nova-zagora.org подпомага адекватното и бързо отстраняване на проблемите.
  "Моят призив към гражданите е: помогнете ни, изпращайте ни сигнали. Разчитаме на тях и гарантираме, че веднага ще се отзоваваме и ще направим всичко, което зависи от Община Нова Загора, за да разрешим възникналата ситуация. Нека да бъдем отговорни в името на родния ни град, защото заедно можем да постигнем промяна", апелира кметът на общината Галя Захариева.

 • Уважаеми съграждани,
  Уважаеми учители и дейци на просветата и културата,
  Имам честта и удоволствието да Ви поздравя по случай – 1 ноември – Деня на народните будители. На този ден всеки българин обръща поглед към миналото, за да изрази своето преклонение пред множеството духовници и книжовници, които опазиха през вековете националната ни идентичност и съхраниха нашия език и култура. Днес всички ние свеждаме глави пред плеядата светли личности, пазители на българската традиция – светите братя Кирил и Методий, техните ученици и последователи Св. Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх, родолюбците Паисий Хилендарски, Васил Левски, Димитър Талев и много други, които ни завещаха стремеж към знание и ни възпитаха в патриотизъм.

 • Уважаеми съграждани,
  Скъпи учители и дейци на просветата и културата,
  С чувство на преклонение и гордост Ви поздравявам по случай 1 ноември, Деня на народните будители - празник на нашата историческа памет и националното ни самочувствие, на българската духовност и културна идентичност. Богатата ни история е запазила имената на много наши бележити сънародници, които с гордост можем да определим като народни будители. Техният урок по родолюбие и национална гордост, техният плам за справедливост и знание, тяхната мисия за свобода и просвета са героизма, които вдъхновява нас, днешните българи.

 • Уважаеми съграждани,
  Във връзка със 110 години от Инспекцията на труда в България, Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” и Община Нова Загора организират Информационен ден. В рамките на проявата работници и работодатели ще могат да получат полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва инспекцията по труда.
  Събитието ще се състои на 2 ноември /четвъртък/ от 10.30 часа, в сградата на Община Нова Загора.
  Очакваме Ви!

 • Във връзка с изготвянето на Спортния календар на Община Нова Загора за календарната 2018 година информираме всички спортни клубове и туристически дружества на територията на общината, както и организациите и гражданите, които желаят да организират и проведат спортна/и проява/и, че срокът за подаване на заявка е до 17 ноември 2017 година (петък). Заинтересованите следва да попълнят формуляр (Предложение за финансово подпомагане на спортна проява за календарната 2018 година) и да го представят в деловодството на Община Нова Загора.

 • С един изпъстрен с много емоции, положителна енергия и музика концерт, на 27 октомври новозагорското село Събрано отбеляза своя празник. В деня, когато по стар стил се почита Света Петка Българска, чието име носи и църковният храм в селото, събрановци имаха двоен повод за веселие – празника на родното си място и 85-годишния юбилей на своето Народно читалище „Светлина-1932”.

 • В слънчевия 27 октомври официално бе открито обновеното Детско отделение в Общинската болница „Света Петка Българска“, което днес посреща своите малки пациенти по-красиво и приветливо. На радостното събитие скъпи гости бяха – народният представител в 44-то Народно събрание Галя Захариева, председателят на ОбС - Нова Загора Георги Николов, заместник-кметът на общината Ивайло Енев, секретарят на Общинска администрация Мария Стефанова, лекари и други.

 • На празничния 26 октомври Общински съвет - Нова Загора проведе тридесетото си заседание. В дневния ред бяха включени 19 точки, като допълнително бяха внесени още 6 точки.

 • На 24 октомври 2017 г. от 17:30 ч., в театър „Минко Балкански“, се проведе първата по рода си комуникационна инициатива, организирана на територията на област Сливен. Темата на дискусионния форум бе „Десет години България в Европейския съюз /ЕС/ и българското председателство на Съвета на ЕС“. Мероприятието се реализира във връзка с приетата с Решение № 501/31.08.2017 г. на Министерски съвет Работна програма за 2017 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

Страници