Новини

 • Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, със своя Заповед №РД-12-655/17.06.2024 г., създаде Комисия, която да установи причинените от бурята на 13 юни 2024 г. щети на жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях на територията на гр. Нова Загора и селата Асеновец, Езеро, Дядово, Караново, Омарчево, Питово, Полско Пъдарево, Стоил войвода.
  Не е необходимо потърпевшите да подават заявления, Комисията е разделена на 4 групи, които ще обикалят по райони. Ще влязат във всяка къща. Ако хората са на работа и няма осигурен достъп, ще оставят телефон за връзка, за да се уточни допълнителен ден и час за посещение и оглед. На място ще се опишат щетите – счупени прозорци, повредени покриви и мазилки, след което ще се изготви обобщен протокол. Той ще бъде представен на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
  Съгласно Правилника на Междуведомствената комисия право на помощ имат собствениците на законно построени и единствени жилища, не се покриват щети по автомобили!
  Необходимо е гражданите, чиито имоти са пострадали, да направят снимков материал на щетите преди тяхното отстраняване. Необходимо е и да се запазят документите за извършени разходи, за да послужат при евентуално одобрение от комисията към Министерския съвет.
  В общинската комисия са включени и служители на Дирекция „Социално подпомагане“ (Д „СП“), които ще направят оценка на имуществото на граждани, желаещи да кандидатстват за еднократна помощ по Закона за социално подпомагане, което се осъществява през Д „СП“ – Нова Загора. Допустими са самотни хора, пенсионери и граждани с по-ниски доходи.
  За еднократната подкрепа по Закона за социално подпомагане може да се подаде заявление в Д „СП“ - Нова Загора (ул. „Петко Енев“ № 100), без да се изчаква минаването на общинската комисия! Помощта е индивидуална! Определя се на базата на оценка на имотно състояние, доходи, здравословно състояние на собствениците на имота и вида на щетата.
  Пострадалите имат възможност да се възползват само от един вариант на подпомагане. Имотите със застраховка не са обект на този тип подпомагане.
  Щетите по автомобилите са единствено за сметка на автомобилна застраховка КАСКО, в случай че е направена. Тяхното възстановяване не е допустимо, съгласно действащите в държавата нормативни разпоредби!
  При смяна на предно стъкло гражданите да имат предвид, че е задължително да е наличен залепен стикер от Гражданската застраховка. Ако е невъзможно да се свали от повреденото стъкло, то трябва задължително собственикът да се снабди с нов такъв от застрахователното си дружество.
  По отношение на стикера за преглед на автомобила се допуска новото стъкло да е без него, ако е невъзможно прехвърлянето му. При проверка преминат преглед може да се докаже с талона, издаден заедно със стикера - не е необходимо да се минава втори път преглед.
  Земеделските производители, които са претърпели загуби, могат да подадат заявление в Общинска служба „Земеделие“, което може да получат и от кметовете на съответното населено място. Срокът за подаването му е до 10 дни.
  Добре е гражданите да знаят, че в случай на необходимост, в общинска администрация се издават служебни бележки за настъпилото природно бедствие, които се изискват от някои от застрахователните дружества при потърсване на застраховка „Имущество“ или застраховка „Автомобил“. Служител в Община Нова Загора веднага издава съответния документ.

  Заповед №РД-12-647/13.06.2024 г.
  Заповед №РД-12-655/17.06.2024 г.

 • Във връзка с градоносната буря на 13 юни 2024 г. и нанесени щети на превозните средства, извършващи превоз на пътници в община Нова Загора, Ви уведомаваме, че временно, до отстраняване на повредите, няма да бъдат извършвани следните маршрутни разписания:
  Нова Загора - Стара Загора през селата по двете направления;
  Нова Загора – Радево – Млекарево – Новоселец – Радецки - Бял кладенец.
  Моля да ни извините за причиненото неудобство!

 • На основание Решение № 126/28.03.2024 г. на ОбС Нова Загора и Заповед № РД-12-363/18.04.2024 г. на кмета на Община Нова Загора, Община Нова Загора обявява открит конкурс за идеен проект за паметник на Стоян Омарчевски.

  Информация за конкурса можете да свалите тук.

 • Уважаеми съграждани,
  Опазването на общественото имущество и ред е задача на всички институции и граждани. За да е успешна тя, е необходимо вашето съдействие, затова Община Нова Загора стартира кампания "Заедно срещу нередностите". Призоваваме за подаване на своевременна информация за счупени съоръжения, неработещо или повредено улично осветление, опасни дървета, посегателство върху кошчета за отпадъци, паркова мебел и съоръжения на детските площадки и други нередности. Директното подаване на сигналите до Община Нова Загора, на тел. 0457/6 21 21 или на E-mail: obshtina@nova-zagora.org подпомага адекватното и бързо отстраняване на проблемите.
  "Моят призив към гражданите е: помогнете ни, изпращайте ни сигнали. Разчитаме на тях и гарантираме, че веднага ще се отзоваваме и ще направим всичко, което зависи от Община Нова Загора, за да разрешим възникналата ситуация. Нека да бъдем отговорни в името на родния ни град, защото заедно можем да постигнем промяна", апелира кметът на общината Галя Захариева.

 • Уважаеми съграждани,
  Денят на родилната помощ е празник на новия живот. Няма по-щастлив момент за всяко семейство от раждането на детето. Първият светъл лъч на нежността, който озарява новороденото е усмивката на майката, но първата ръка, която го докосва е на лекаря и акушерката. На този ден ние засвидетелстваме нашата почит и уважение към жените, които в миналото са помагали при раждане на младите булки и невести, а сега към всички заети с тази благородна професия – лекари, акушери, неонатолози и др. 21 януари е техният професионален празник, още един повод да засвидетелстваме нашето уважение и признателност към всеотдайния им труд и професионализъм, към човешкото им съчувствие и разбиране.

 • Уважаеми съграждани, на 21 януари отбелязваме Деня на родилната помощ, празник, свързан със семейните ценности и обичаи, със здравето, плодовитостта, продължението на рода. Бабинден е празник и на опитните жени, помагали на невести-родилки в миналото. В настоящето „бабата” се възприема като синоним на мъдрост, сила и борбен дух, извървяла дълъг житейски път, познала загуба, болка и нерадост, видяла свят, докоснала се до различни човешки съдби. И днес този празник ни зарежда с енергия и вяра, защото децата са цветята на планетата. Те вдъхват смисъл в нашето съществуване, а лекарите и акушерите са първите, които им подават ръка, за да поемат трудния житейски път и да се радват на чудото наречено живот.

 • И тази година общинските ученически игри предизвикваха много емоции и вълнения. Стартът им беше даден на 15 януари, като в продължение на четири дни се проведоха планираните срещи по волейбол в трите възрастови групи: 5-7 клас момичета и момчета; 8-10 клас юноши и девойки и 11-12 клас юноши и девойки. В тазгодишната надпревара се включиха възпитаници на три училища: СУ „Христо Ботев”, СУ „Иван Вазов” и Професионална гимназия по техника и технологии. Техните изяви на волейболните игрища доставиха истинска радост на феновете им. Младите волейболисти показаха, че са овладели много добре тънкостите на играта и играха екипно, с много настроение, показвайки техника и класа. По регламент, победителите в общинските ученически игри ще представят нашия град на областно ниво.

 • Училището играе важна роля в детското ежедневие и се очаква, наред с учебните предмети, да учи децата да преодоляват неприятните чувства и преживявания, да се справят с агресията и тормоза. В тази връзка на 19 януари в Клуб на дейците на културата се проведе обучение по следната програма: „Практическа работа с ученици и младежи за превенция на противообществените прояви по теми:Насилие и тормоз, кражби и грабежи, вандализъм и трафик на хора.” Проявата се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В нея взеха участие над 30 души – членове на МКБППМН, обществени възпитатели, председатели и членове на Училищните комисии за превенция от училищата в общината.

 • На 18 януари, членовете на Пенсионерски клуб „Златна есен“, отбелязаха в аванс един от най–големите женски празници, известен в обредния календар като „Бабинден”. В миналото празникът е бил денят, в който се поднася своеобразна благодарност към по–възрастните жени, помагали на младите невести в раждането. По настоящем „Бабинден” е празник на акушерите и гинеколозите.

 • На 15 януари от 16.00 ч., в сградата на Община Нова Загора, се проведоха консултации за формиране състава на СИК за предстоящите частични местни избори на 18 февруари 2018 г. за кмет на с. Любенец. Присъстваха кметът Николай Грозев, секретарят на Община Нова Загора Мария Стефанова, началникът на отдел АИОН Атанас Бинев, младши юрисконсулт Ангел Събев и представители на ГЕРБ, Коалиция за България, Атака, НФСБ. Консултациите преминаха експедитивно и след конструктивен диалог, беше постигнато съгласие за разпределяне на местата в седемчленната комисия.

 • Лекари, медицински сестри и санитари от общинската болница „Света Петка Българска” ЕООД в Нова Загора се включиха в националния протест под надслов "Спрете унищожаването на общинското здравеопазване". На 15 януари 2018 г. от 12.00 ч. - 13.00 ч. те прекратиха своята дейност, като пациентите в спешно и животозастрашаващо състояние са продължили да бъдат обслужвани. Недоволството срещу липсата на адекватни мерки за спасяване на общинското здравеопазване е организирано от Сдружението на общинските болници, с подкрепата на Лекарския съюз. Според Националното сдружение на общинските болници в България, състоянието в сектора вече не може да се опише като опит за оцеляване, а като невъзможност за оцеляване.

 • С тържествен ритуал, на 13 януари, в навечерието на 140-те години от Освобождението на Нова Загора от турско робство, признателните жители на общината за пореден път сведоха глави пред паметта на свидните свои синове, дъщери и братски воини, загинали в неравна борба за извоюване на тъй дълго жадуваната свобода. На церемонията по отдаване на заслужена почит към героите от Руско-турската война /1877-1878 г./, пред паметника на Освобождението в градината до жп гарата, присъстваха кметът Николай Грозев и неговият екип, вицеконсулът на Руската Федерация в гр.

Страници