Култура

Културно наследство

Читалища

Програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2016 г.

Изисквания за организацията на дейността по воденето на документацията за управленска и финансова отчетност към читалищата от Община Нова Загора

Анализ за дейността на читалищата в община Нова Загора през 2015 г.  

Общински прегледи на читалищното любителско изкуство - община Нова Загора 2017 г.
Статут
Заявка за участие
График на Общински прегледи на читалищното любителско изкуство - община Нова Загора 2017 г.

Културен календар за 2017 година

Шести ученически театрален фестивал "Арлекин" - Нова Загора 2017 г.
График на Шести ученически театрален фестивал "Арлекин" - Нова Загора 2017 г.

Пролетен празник "Шарен Великден" - Нова Загора 2017 г.
Регламент
Заявка за участие

Национален фестивал на любителските театри
График
Регламент
Заявка за участие

ПОЕТИЧЕН КОНКУРС  Нова Загора 2016