Култура

Културно наследство

Читалища

Програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2019 г.

Изисквания за организацията на дейността по воденето на документацията за управленска и финансова отчетност към читалищата от Община Нова Загора

Анализ за дейността на читалищата в община Нова Загора през 2018 г.

Общински прегледи на читалищното любителско изкуство - община Нова Загора 2019 г.
Статут
Заявка за участие
Програма за Общински прегледи на читалищното любителско изкуство - община Нова Загора 2019 г.

Културен календар за 2019 година

Осми ученически театрален фестивал "Арлекин" - Нова Загора 2019 г.
Програма на Осми ученически театрален фестивал "Арлекин" - Нова Загора 2019 г. 

Статут
Заявка

Пролетен празник "Шарен Великден" - Нова Загора 2017 г.
Регламент
Заявка за участие

Национален фестивал на любителските театри Нова Загора 2019 
Регламент
Заявка за участие
Програма

Кулинарна изложба с конкурсен характер "Шарена новозагорска трапеза"
Статут
Заявка

ПОЕТИЧЕН КОНКУРС - Нова Загора 2019