Културно наследство

Община Нова Загора има утвърдени културни традиции, 35 работещи културни институции, изявени творци, богато културно-историческо наследство.

 

Могила

 

    На територията на общината има 156 културни паметници, като три от тях са с национално значение. Най-голям интерес представляват Карановската и Дядовската  селищни могили.  Историческият музей в Нова Загора разполага с добра база и богата експозиция на археологически находки от района. Тук се намира и уникална експозиция на тракийски колесници, единствена в страната.
    Студио за изобразителни изкуства “Дъга”, съвместно с Фондация “Нова Загора” и Община Нова Загора организират традиционната и добила широка популярност Международна детска художествена изложба.

    Активно работят Литературната група “Гео Милев” и групата на новозагорските художници. Традиционният Пленер по живопис в с. Баня и новоучредените Празници на поезията с национален конкурс имат за цел обмен на културен продукт и стимулиране на творческия потенциал. Новозагорски литературни творци са носители на редица национални награди.

Ансамбъл Загорчета Ансамбъл Загорчета

    Детско-юношеският фолклорен ансамбъл “Загорчета” представя успешно музикалното фолклорно богатство в страната и чужбина. Дом на културата“Диньо П. Сивков” и работещата към него Школа по изкуствата подкрепя и развива младите дарования на Нова Загора. Библиотеката към Дома разполага с детски отдел, читалня, заемна за възрастни, зала за изкуства, електронна читалня и библиотечен фонд с над 150 000 единици.

    Френско-българският културно-информационен център, създаден от Проф. Минко Балкански, осъществява международен културен обмен.

 

Културно-информационен център

 

 

На основата на местните традиции и обичаи народните читалища и кметствата изграждат самобитния облик на културата в общината:
    •    с. Кортен е домакин на Националните празници на  любителския селски театър и Регионален преглед на Многогласните хорове;
    •    с. Коньово организира Регионалния фолклорен празник “Гергьовден”;
    •    с. Еленово е домакин на Великденския фолклорен събор и конкурс “Минчо Недялков”
    •    в с. Любенова махала се намира църква – паметник на културата;
    •    в с. Пет могили и с. Любенец активно работят групи за автентичен фолклор, носители на много общински, регионални и национални награди;
    •    Уникални празници  в общината са Празникът на житното плодородие в с. Пет могили и  етнографският обичай “Хвърляне на стрели” на Сирни заговезни.
    •    В гр. Нова Загора се провежда Национален преглед на любителските камерни театри за Южна България и национален поетичен конкурс;