Заместник-кмет Нина Генчева

Лична информация

Име:            Нина Димитрова Генчева
Телефон:    0457 6 21 20 вътр. 321
                    0457 5 70 21
Факс:           0457 6 43 03

 

Националност:            България
Дата на раждане:    22 октомври 1978 г.

Трудов стаж:

Община Нова Загора
01/2005 – 04/2008 – младши специалист "Обществен сектор, финансиране от европейските фондове и други донори"
04/2008 – 05/2009 – старши експерт "Обществен сектор, финансиране от европейските фондове и други донори"
02/2014 – 09/2015 – ръководител проект "ОПРР 2007-2013"
05/2009 - 05/2019 - началник отдел "Европейски фондове и програми"

Образование и обучение:

Средно образование  - СУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора
Висше образование – Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Специалност "Финанси" - магистър

Други езици:
английски език