Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Исторически музей – Нова Загора започна изпълнението на дейностите по проект на тема: „Създаване на подходящи условия за опазване на движимите културни ценности в Исторически музей – Нова Загора“.
  Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е в унисон с концепцията за бъдещето на музея и настъпилите промени в Наредба Н-6 за формиране, управление и идентификация на музейните фондове.

 • На 23, 24 и 25 юли 2021 г. в с. Баня, покрай река Тунджа се проведе традиционният каяк събор „Тунджа – Жребчево”. Събитието е включено в спортния календар на Община Нова Загора, по инициатива на Многоспортов туристически клуб „Тунджа – Жребчево“. 

 • Така изглеждат днес две от скамейките на обновената централна алея в Градския парк. За пореден път сме свидетели на вандалски прояви, с които трудно ще се преборим, ако не обединим усилия. Ръководството на Община Нова Загора ще продължи да работи  за по-добра и по-красива градска среда, но призовава всички съвестни граждани да уведомяват в случай, че станат свидетели на подобни разрушителни действия и недобросъвестно отношение. Нека заедно пазим направеното за всички!

 • На 25 юли своя рожден ден отбелязва кметът на Община Нова Загора Николай Грозев. По повод личния му празник ръководството на Общината и служителите на Общинска администрация му поднасят своите пожелания за здраве и сила, за да издържа на житейските бури. Нека да сътворява добруване с делата си и всяко негово действие да е върху градивна мисъл! Пътят му да е посят с щастие, късмет, безброй чудеса и сбъднати мечти!
  Весел празник!

 • В разгара на лятото стартират планираните ремонти в детски градини в общината. Началото е дадено с ДГ „Веселушко“ в с. Коньово. Очаква се наесен малчуганите да бъдат посрещнати с обновена фасада и цялостно освежено вътрешно пространство.

 • Днес /22.07.2021 г./ се проведе 25-то редовно заседание на ОбС – Нова Загора.

 • От днес /20 юли/ Община Нова Загора започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК за провеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 година. То ще се извършва на Каса 1 и Каса 2 в Информационния център на Oбщината, всеки ден от 9.00 часа до 17.00 часа, с почивка от 12.00 до 13.00 ч.
 • Започва изграждането на нов „Обреден дом” в Гробищния парк. Той ще бъде построен на мястото на стария, като помести в себе си траурните граждански ритуали, както и съпътстващата административна част, свързана с организацията и поддръжката на сградата.
  „След като изпълнихме заръката на пенсионерите от Нова Загора и изградихме колумбарийна стена в гробищния парк, ще отговорим и на потребностите от нов „Обреден дом”. Tой ще бъде изграден по одобрен проект, финансиран от МИГ - Нова Загора, чрез ДФ „Земеделие“, сподели кметът Николай Грозев.

Страници